Bestuur
Imagine IC hanteert een organisatiemodel van bestuur en directeur en past de Code Cultural Governance toe. De leden zijn: Amy Koopmanschap (voorzitter), Willem van der Steen (penningmeester), Kai Pattipilohy (secretaris), Henk Boldewijn, Afelonne Doek en Karwan Fatah-Black. We hebben momenteel een vacature voor een zevende bestuurslid. Alle bestuursleden zijn onbezoldigd betrokken. Voor de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar diversiteit in diverse opzichten.

Team
Imagine IC is een netwerk. De mensen op kantoor zijn daarvan de spil. Maak hier kennis met de teamleden

Comité van Aanbeveling
Per 2016 heeft Imagine IC een Comité van Aanbeveling. Hierin zitten: Marens Engelhard (Algemeen Rijksarchivaris), Martine Gosselink (Hoofd Geschiedenis bij het Rijksmuseum), Maureen Saurucco (gepensioneerd, voorheen Gemeente Amsterdam), Petra Stienen (publicist, arabist en Eerste Kamerlid), Alex van Stipriaan (hoogleraar Caribische Geschiedenis aan Erasmus Universiteit), Paul Spies (directeur Stadtmuseum Berlin) en Abdelkader Benali (schrijver en performer).

Imagine IC staat geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam
T: 020 489 48 66
E: info@imagineic.nl

KVK 34112879
RSIN: 810059204

Jaarverslag 2018
Jaarrekening 2018

Jaarverslag 2017
Jaarrekening 2017

Jaarverslag 2016
Jaarrekening 2016

Verkort plan Imagine IC 2017-2020


Jaarverslag 2015
Jaarrekening 2015


Verkort plan Imagine IC 2013-2016

Jaarverslag 2014
Jaarrekening 2014


Jaarverslag 2013
Jaarprogramma 2013
Jaarrekening 2013

Jaarverslag 2012
Jaarprogramma 2012
Jaarrekening 2012