Bestuur
Imagine IC hanteert een organisatiemodel van bestuur en directeur en past de Code Cultural Governance toe. De leden zijn: Amy Koopmanschap (voorzitter), Willem van der Steen (penningmeester), Kai Pattipilohy (secretaris), Saskia Grotenhuis, Francio Guadeloupe en Afelonne Doek. We hebben momenteel een vacature voor een zevende bestuurslid. Alle bestuursleden zijn onbezoldigd betrokken. Voor de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar diversiteit in diverse opzichten.

Team
Ook de samenstelling en werkpraktijk van het personele team weerspiegelt onze visie op het erfgoed van actueel samen leven. Imagine IC is een kleine groep jonge mannen en vrouwen van drie vaste teamleden, aangevuld met freelancers en stagiaires van erfgoed- en andere opleidingen. Onze diverse achtergronden en onze uiteenlopende opleidingen – van politicologie tot entertainment industrie – zorgen voor vruchtbaar erfgoedwerk. Zo is Imagine IC een kweekvijver voor nieuw erfgoedtalent. 

Comité van Aanbeveling
Per 2016 heeft Imagine IC een Comité van Aanbeveling. Hierin zitten: Petra Stienen (publicist, arabist en Eerste Kamerlid), Jessica Dikmoet (journalist), Marens Engelhard (Algemeen Rijksarchivaris), Martine Gosselink (Hoofd Geschiedenis bij het Rijksmuseum), Maureen Saurucco (Gemeente Amsterdam), Tanja Jadnanansing (Albeda College) en Alex van Stipriaan (hoogleraar Caribische Geschiedenis aan Erasmus Universiteit).

Imagine IC staat geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Imagine IC
Rossumplein 1 (tijdelijk adres)
1102 AN Amsterdam
T: 020 489 48 66
E: info@imagineic.nl

KVK 34112879

Jaarrekening 2016

Verkort plan Imagine IC 2017-2020


Jaarverslag 2015
Jaarrekening 2015


Verkort plan Imagine IC 2013-2016

Jaarverslag 2014
Jaarrekening 2014


Jaarverslag 2013
Jaarprogramma 2013
Jaarrekening 2013

Jaarverslag 2012
Jaarprogramma 2012
Jaarrekening 2012