Missie
Imagine IC is 'pionier in het erfgoed van actueel samen leven'. Wij gaan in de stad op ontdekkingstocht naar het verhaal van het dagelijks  leven van jongeren.  Met hen vertellen we deze verhalen in beeld- en geluidsproducties, die wij  presenteren in onze exposities, online collectie en bespreken in educatie en debatten. Bij ons zijn jongeren de curatoren van het erfgoed van de super-diverse eigen tijd.

Visie
Onze samenleving verandert snel. Mensen en ideeën reizen de wereld over.  Bestaande waarden en gewoontes veranderen. Oude vanzelfsprekendheden vallen weg en nieuwe ontstaan. Imagine IC wil deze nieuwe verbindingen als nieuw erfgoed inzichtelijk maken. Vanuit dit nieuwe erfgoed worden nieuwe sociale bindingen gecreëerd.

Socioloog Zygmunt Bauman schreef:

“Steden zijn in onze geglobaliseerde wereld de laboratoria waar de manieren en middelen om te leven met verschil – immer nog een leeropdracht voor de inwoners van deze overbevolkte planeet – van dag tot dag worden uitgevonden, uitgeprobeerd en eigen gemaakt."

In Zuidoost doen jongeren dat iedere dag. Hun stemmen brengen wij aan de onderhandelingstafel van de collectieve identiteit van de stad en het land. Imagine IC staat voor culturele democratie. Hier dagen de jongeren bestaande opvattingen uit over wie ‘wij’ zijn. Met dit doel geven wij mee uitvoering aan het UNESCO-verdrag voor immaterieel erfgoed dat Nederland in 2012 ratificeerde. En met dit doel maken wij, samen met de Openbare Bibliotheek Amsterdam, van ons gebouw aan het Bijlmerplein en plek van culturele weerbaarheid, burgerschap en innovatie.

Ethiek
In de projecten van Imagine IC vertellen jongeren over hun leven. In dat leven bewandelen ze verschillende wegen. Imagine IC oordeelt niet over gemaakte keuzes, noch is zij verantwoordelijk voor deze keuzes.

Geschiedenis
Imagine IC werd in 1999 opgericht als het 'Beeldverzamelgebouw' en koos in 2001 de naam Imagine Identity and Culture. Imagine IC stelde zich ten doel de identiteit en cultuur van migranten en hun nakomelingen in Nederland te verbeelden. Bestaand en nieuw archiefmateriaal werd toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. In het begin vertelden vooral de oudste generaties migranten in Nederland hun verhaal.