Missie
Imagine IC documenteert, presenteert en bespreekt het dagelijkse leven in de buurt en de stad, met als doel het erfgoed van de stad en het land aan te vullen.

Imagine IC is 'pionier in het erfgoed van actueel samen leven'. Wij gaan in de stad op ontdekkingstocht naar het verhaal van het dagelijks leven van jongeren. Met hen vertellen we deze verhalen in beeld- en geluidsproducties, die wij presenteren in onze exposities, online collectie en bespreken in educatie en debatten. Bij ons zijn jongeren de curatoren van het erfgoed van de super-diverse eigen tijd.

Visie op erfgoed
In Amsterdam anno nu leven steeds meer mensen samen die elkaar steeds minder kennen. Oude vanzelfsprekendheden vallen weg; samen leven schuurt. Tegelijkertijd ontstaat offline en online een nieuw dagelijks leven. Imagine IC wil met participatief erfgoedwerk, actuele sociale verhoudingen documenteren. Én verbeteren - doordat heel verschillende mensen in afstemming met elkaar onderhandelen over wat het erfgoed van hun eigen tijd is, en zo inzicht verwerven in andermans positie en ambities (empathie).
 

Socioloog Zygmunt Bauman schreef:

“Steden zijn in onze geglobaliseerde wereld de laboratoria waar de manieren en middelen om te leven met verschil – immer nog een leeropdracht voor de inwoners van deze overbevolkte planeet – van dag tot dag worden uitgevonden, uitgeprobeerd en eigen gemaakt."

In Zuidoost doen jongeren dat iedere dag. Hun stemmen brengen wij aan de onderhandelingstafel van de collectieve identiteit van de stad en het land. Imagine IC staat voor culturele democratie. Hier dagen de jongeren bestaande opvattingen uit over wie ‘wij’ zijn. Met dit doel geven wij mee uitvoering aan het UNESCO-verdrag voor immaterieel erfgoed dat Nederland in 2012 ratificeerde. En met dit doel maken wij, samen met de Openbare Bibliotheek Amsterdam, van ons gebouw aan het Bijlmerplein en plek van culturele weerbaarheid, burgerschap en innovatie.

Ethiek
In de projecten van Imagine IC vertellen jongeren over hun leven. In dat leven bewandelen ze verschillende wegen. Imagine IC oordeelt niet over gemaakte keuzes, noch is zij verantwoordelijk voor deze keuzes.

Geschiedenis
Imagine IC werd in 1999 opgericht als het 'Beeldverzamelgebouw' en koos in 2001 de naam Imagine Identity and Culture. Imagine IC stelde zich ten doel de identiteit en cultuur van migranten en hun nakomelingen in Nederland te verbeelden. Bestaand en nieuw archiefmateriaal werd toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. In het begin vertelden vooral de oudste generaties migranten in Nederland hun verhaal.