Archief in Actie!

Op 8 oktober as. organiseren Imagine IC en het Stadsarchief Amsterdam het seminar Archief in Actie!

Archief in Actie! verkent de verwachtingen die activisten hebben van het archief en vice versa. Stefan Dickers, archivaris van het Bishopsgate Institute heeft toegezegd als sleutelspreker. Het Bishopsgate Institute herbergt een archief van de arbeidersbeweging. Het is gevestigd in Oost-Londen, waar fabrieksarbeiders van de stad en het platteland in de 20e eeuw werden afgelost door arbeiders uit vooral Zuid-Azië. Persoonlijk is Dickers in de LHBTQ-beweging geïnteresseerd. In de afgelopen jaren heeft hij de focus van het archief hiermee verbreed. Of verlegd? De beide belangen c.q. belangstellingen staan in participatieve zin soms op gespannen voet met elkaar.

Veel archieven richten zich vandaag de dag op de (digitale) documentatie van de samenleving. Activisten vertellen het verhaal daarvan op het scherpst van de snede. Zij brengen het archief bovendien vaak een publicitair aantrekkelijke aanwinst. Maar wat hebben de activisten aan het archief? Wint hun beweging in het archief aan duurzame betekenis? Archief in Actie! onderzoekt de mogelijkheden en de grenzen van de actuele actie-archief-samenwerking die we vandaag de dag steeds vaker zien.

Ook Sadiya Ahmed heeft toegezegd te komen. Zij is de initiatiefnemer van het Everyday Muslim archief. Ahmed zal spreken in een van de geprogrammeerde tweegesprekken, die uitlopen in gesprekken met alle deelnemers. Haar gesprekspartner wordt te zijner tijd gepubliceerd. De twee andere tweegesprekken worden gevoerd door 1. Stadsarchief en de Maagdenhuisactivisten en 2. Imagine IC en een van de verzetsarchieven waar wij mee werken. Alle gesprekken gaan over spanningen tussen professionele ethiek en het engagement van de archivaris én de activist.

Het programma wordt georganiseerd tegen de achtergrond van de Maand van de Geschiedenis, het Jaar van het Verzet en de viering van 50 Jaar Bijlmer; alsmede vanwege de samenwerking tussen het Stadsarchief Amsterdam en de Maagdenhuisbezetters en tussen Imagine IC en (on)uitgesproken activisme in de Bijlmer. Imagine IC werkt met het Stadsarchief en andere erfgoedpartners samen in het Co-collectielab.