Programma

12:00 – 12:55 
Ontvangst met een broodje;  bezoek aan de tentoonstelling
Zwart Beraad op de OBA vloer

12:55     
Welkomstwoord: Marlous Willemsen/Imagine IC

13:00     
Opening: Markus Balkenhol/Meertens Instituut.
Introductie dagvoorzitter:  Nancy Jouwe

13:10 – 14:15 
Panel 1 Zwart Beraad en immaterieel erfgoed met
Thea Dukes, Gin Sanches, Jessica Dikmoet en Gloria Wekker

14:15 - 14:30 
Pauze

14:30 – 15:35
Panel 2: Zwart Beraad en burgerschap met
Quinsy Gario, Swan Tjoa, Simion Blom en  Alex van Stipriaan

15:35  
Afsluitende woorden dagvoorzitter

15:45  
Deelnemers van het gehele programma Urban Rebels 
worden uitgenodigd gezamenlijk naar CBK zuidoost
en Bijlmer Parktheater te lopen.