Educatie voor het vmbo

Wij heten leerlingen van het vmbo van harte welkom bij Imagine IC!

Wil je jouw leerlingen erfgoed op een andere manier laten beleven? Imagine IC biedt educatieve programma’s aan waar leerlingen erfgoed onderzoeken. Wat is erfgoed?  Wat betekent erfgoed voor henzelf? Welke plaats neemt erfgoed in binnen hun eigen belevingswereld? De tentoonstellingen in huis maar ook andere thema’s bieden een kader om dit met hen te onderzoeken.

Boek één van onderstaande programma’s!
 

Herdenken op gevoel: 25 jaar Bijlmervliegramp

Te volgen van september 2017 t/m februari 2018

Er bestaat niet maar één verhaal van de Bijlmervliegramp en er is niet maar één voorwerp dat symbool staat voor de ramp. Wie zich in de geschiedenis en actualiteit van de Bijlmervliegramp verdiept, ontdekt dat betrokkenen de ramp allemaal anders hebben beleefd. Zij hebben hun eigen herinneringen aan de ramp, in de vorm van verhalen, emoties en soms ook voorwerpen.

In dit educatieve programma gaan leerlingen aan de slag met het erfgoed van de Bijlmervliegramp. Uitgangspunt vormen de archieven – herinneringen, verhalen, voorwerpen – die betrokkenen hebben bewaard en de emoties die deze archieven oproepen. Ze zijn aanleiding om met leerlingen in gesprek te gaan over de betekenis van dit erfgoed, voor betrokkenen, maar ook voor henzelf.Het vmbo-programma sluit aan bij ckv-doelstellingen voor het vmbo, waaronder het interpreteren en waarderen van culturele activiteiten en cultureel erfgoed.
 

Praktische informatie

Dit educatief programma is te volgen op verschillende locaties:

Van september 2017 t/m november 2017 bij:
Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam
 
Van december 2017 t/m februari 2018 bij: 
OBA Reigersbos
Rossumplein 1
1106 AX Amsterdam

Duur:
75 minuten

Kosten:   
60 euro per groep van 15 leerlingen
70 euro per groep van 20 leerlingen
Wij accepteren de CJP-Pas

Klik hier om de docentenhandleiding te downloaden. 

Boek nu dit educatief programma door contact op te nemen met de afdeling educatie. Dit kan door te bellen naar 020-4894866 of stuur een email naar educatie@imagineic.nl. Je mag ook altijd contact met ons opnemen voor vragen en verdere informatie.  
 


Stadsdieren

Te volgen van december 2017 t/m maart 2018
Bezoek met je vmboklas de tentoonstelling Stadsdieren in de OBA Reigersbos! Deze tentoonstelling is gemaakt door een vmboklas uit Zuidoost voor andere vmboklassen uit Amsterdam en omstreken.

In dit educatief programma maken de leerlingen kennis met dieren in hun eigen leefomgeving. Ook denken ze samen na over de manieren waarop dieren beschermd, bewaard en tentoongesteld (kunnen) worden. Daarbij worden ze uitgedaagd om hun relatie tot en de betekenis van dieren in hun direct leefomgeving te verwoorden. 


Voor het educatieve programma is aansluiting gezocht bij kerndoelen voor het vmbo:
1   spreken en schrijven
5   omgaan met informatiebronnen
29  sleutelbegrippen
30  het milieu
31  processen in de natuur
52  reflecteren op kunstzinnig werk
 

Praktische informatie:

Dit educatief programma is nu te volgen bij de OBA Reigersbos! BOEK NU!

Locatie: 
OBA Reigersbos
Rossumplein 1
1106 AX Amsterdam

Duur:
60 minuten

Kosten:     
Aan dit educatief programma zijn geen kosten verbonden. 

Boek nu dit educatief programma door contact op te nemen met de afdeling educatie. Dit kan door te bellen naar 020-4894866 of stuur een email naar educatie@imagineic.nl. Je mag ook altijd contact met ons opnemen voor vragen en verdere informatie.Tot snel bij Imagine IC!