Erfgoedmakers

Erfgoed maken? Hoe doen we dat? Kom het ontdekken bij Imagine IC!
In dit programma draait alles om het bewaren van hedendaags erfgoed: spullen en verhalen van nu. We gaan in gesprek over de actualiteit, over wat er speelt in onze buurt en onze stad. Vanuit de actualiteit vragen we ons af: welke verhalen en spullen willen we bewaren en welke niet? Wat hoort er in een museum thuis en wat juist niet? Leerlingen gaan in gesprek over wat van waarde is, voor henzelf en voor anderen. Ze leren erfgoed onderzoeken en ze worden zich bewust van hun eigen rol in het maken ervan.

We kijken naar voorwerpen, starten de discussie en delen emoties. 

Aansluiting met het vo onderwijs
Met dit programma willen we kritisch en actief burgerschap bevorderen. Leerlingen leren omgaan met de meerstemmigheid van onze samenleving, door actief mee te doen aan erfgoed maken.

Praktische informatie

Voor het vmbo en onderbouw havo/vwo

Locatie:
Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam

Variant 1.

Duur: 1 lesuur
Kosten: € 3,50 per leerling
minimaal 10 leerlingen

Variant 2.

Duur: 2 lesuren 
Kosten: € 6,- per leerling
minimaal 10 leerlingen

Heeft u vragen en/of interesse? Neem dan contact op met de afdeling educatie. Dit kan per telefoon: 020 489 48 66 of per email: educatie@imagineic.nl.

Erfgoedmakers is ontwikkeld in de context van EmErEd (Nationale Wetenschapsagenda) en met verdere steun van het Bankgiro Loterijfonds, AMVJ Fonds, Zabawas, Janivo stichting, Gravin van Bylandt Stichting en Rotarkids.