Imagine IC is een hoofdrolspeler op het terrein van immaterieel erfgoed. Vanaf 2013 bouwt Imagine IC een kennispositie op als onderzoeker en ontwikkelaar van de methodologie van de keten van immaterieel erfgoed. Sinds de ratificering van het UNESCO verdrag voor immaterieel erfgoed door Nederland, wordt dit erfgoed formeel onderdeel van het erfgoedbeleid. Imagine IC geeft hieraan uitvoering in Amsterdam en Nederland. Ons werk heeft bovendien een internationale uitstraling.

Voor zijn kennistaak bouwt Imagine IC zijn serie vooruitblikken en verkenningen uit, waarmee in 2010 succesvol is begonnen. Ten minste twee maal per jaar organiseert Imagine IC zo’n terreinverkenning. Thema’s en perspectieven komen uit actueel onderzoek en uit erfgoedpraktijken in de stad, het land en de wereld. De kennisprogrammering breiden wij uit met jaarlijks tenminste twee andere evenementen, zoals een workshop of onze quiz. Nieuwe inzichten publiceren wij op onze website, en in publicaties van derden.