Sinds 2010 bouwt Imagine IC aan zijn kennistaak, eerst in een serie vooruitblikken en verkenningen. Vanaf 2013 organiseert Imagine IC in vaste samenwerking met de Reinwardt Academie 'Immaterieel erfgoed met Prik' en 'Stadsgevoel'. In 'prikkelende' debatten staat de theorie en praktijk van immaterieel erfgoed in Nederland centraal. 'Immaterieel erfgoed met Prik' en 'Stadsgevoel' zijn medegefinancierd door Mondriaanfonds. Nieuwe inzichten publiceren wij op onze website, en in publicaties van derden. Kijk in de onderstaande lijst naar verslagen van de afgelopen jaren of kijk voor meer recente bijeenkomsten hier.

Stadsgevoel #5: Negotiating Heritage in Emotion Networks: the Kempering case

Op 19 novenber presenteerden wij een seminar inclusief een excursie richting de Kempering garage in de Amsterdamse Bijlmermeer. Met May Al-Ibrashi directeur Al-Athar Lina/the monument is ours (Cairo), Vyjayanthi Rao directeur Terreform, centre for advanced urban research (New York City), Murat Isik auteur Wees onzichtbaar, Libris Prijs winaar 2018. Bekijk hier de integrale video van de dag part 1, part 2, part 3, part 4 en part 5

Stadsgevoel 4: Verzet in de 50-jarige Bijlmer

Op 24 juni 2018 haalden we bij Imagine IC het erfgoed van de 50-jarige Bijlmer op: onder leiding van Noraly Beyer halen activisten van toen, met tegenspelers en andere tijdgenoten, herinneringen op aan Zwart Beraad. Zij leggen het archief dat in hen zit opgeslagen, voor als erfgoed van de buurt en de stad. Politici uit de nieuwe Amsterdamse gemeenteraad vertellen wat Zwart Beraad voor hen betekent. Wie voelt zich erfgenaam? Wat zegt en doet Zwart Beraad jou? Of wil je gewoon komen lunchen en luisteren? Sprekers zijn o.a. Gin Sanches, Renate Hunsel, Jaap van der Aa en Hannah Belliot. 

Stadsgevoel 3: De Bijlmerramp in 3 voorwerpen

Een brokstuk van het neergestorte vliegtuig, een gouden mozaïeksteentje in een lucifersdoosje en een pasje van een hulpverlener. Drie voorwerpen die met de Bijlmerramp te maken hebben en voor een deel tentoongesteld zijn in de expositie over de ramp bij Imagine IC. Bekijk hier het verslag. De voorgedragen tekst van Berthold Gersons, destijds hoogleraar Psychiatrie aan het AMC en nauw betrokken bij de traumaverwerking na de ramp is hier te lezen.

Stadsgevoel 2: Het Nationaal Monument Slavernijverleden

Het slavernijmonument in het Amsterdamse Oosterpark bestond in 2017 15 jaar. Het heeft de herdenking van het slavernijverleden in de stad letterlijk op de kaart gezet en daarbij sterk uiteenlopende emoties tastbaar gemaakt. Is het monument een platform waarop mensen elkaars verschillende gevoelens over het slavernijverleden en zijn nasleep leren kennen en delen? Op 20 juni gaan erfgoedprofessionals en erfgoedmakers hierover met elkaar in gesprek in Stadsgevoel 2, een programma van Imagine IC, Reinwardt Academie en NiNSEE.

Stadsgevoel 1: Parkeergarage Kempering
Op 28 juni 2016 programmeerde Imagine IC in samenwerking met de Reinwardt Academie het eerste Stadsgevoel kennisevent. Deze nieuwe seminarreeks bespreekt emoties in actueel erfgoedwerk. Bewoners en erfgoedprofessionals vroegen zich af: zijn emoties van mensen in de stad een even goede reden om Kempering op een monumentenlijst te zetten als de esthetische waardering van deskundigen? Hoe zou Kempering op zo’n lijst dan worden gedocumenteerd? Als een gebouw? Of samen met zijn verhalen over wat we daar deden – en over wat Kempering óns doet? Bekijk hier het verslag.

Immaterieel erfgoed met Prik #5, Clashing and Sharing
Op 10 november 2015 sprak cultureel antropoloog en geograaf Emma Waterton (Western Sydney University) bij Imagine IC. In de finale aflevering van de seminarreeks Immaterieel Erfgoed met Prik ging zij in op de relatie tussen erfgoed en emoties. Hiervoor is toenemend aandacht. Vaak focust deze op publieksreacties in tentoonstellingen en minder op het hele proces van erfgoed maken. Met Emma Waterton verkenden wij daarom de rol van gedeelde én botsende emoties in het verzamelen van (immaterieel) erfgoed. Bekijk het Engelstalige verslag.

Open Atelier | Pivot Symposium
Op donderdag 20 november 2014 organiseerde het Atelier Documenteren van de Samenleving bij Imagine IC een Archief Atelier over actuele waarderingsmethodieken en de acquisitie van particuliere archieven. Bekijk het verslag.

Immaterieel erfgoed met Prik #3, Urban Spirits
Op 19 juni was de historicus en religiedeskundige Crispin Paine (UCL, VK) te gast bij Imagine IC. In de derde editie van Immaterieel Erfgoed met Prik ging hij in op de verhalen, rituelen en emoties van religie, die in presentaties van religieuze kunst vaak onderbelicht zijn. Onder de leiding van Rikko Voorberg (‘preker in het wild’) deelde Prof. Paine zijn visie op hoe we religieus erfgoed van nu completer kunnen beleven. Hij reageerde op live presentaties van rituelen uit de Winti-traditie en de Hindoetempel. Bekijk het Engelstalige verslag.

Immaterieel erfgoed met Prik #2, Shared Sounds
Prof. Moore, hoofd van de School of Creative Arts and Technologies aan Ulster University, roept op tot meer onderzoek naar de betekenis van geluid in ons dagelijks leven. ‘Je oren kun je niet uitzetten.’
Op 26 november 2013 ging hij met erfgoedprofessionals en andere makers en belevers van stadsgeluiden, in gesprek over de relatie tussen geluid en identiteit.
Bekijk het Engelstalige verslag 'Gedeelde Geluiden'. 

Immaterieel erfgoed met Prik #1, Spoken Slavery
Op 20 juni 2013 besprak Saidiya Hartman in Prik (nieuwe) tradities van herdenken van slavernijverleden: welke verhalen zijn daarin opgeslagen? Bekijk het verslag.

Werkbezoek Museu da Maré, Kosmopolis Rotterdam en Imagine IC
Over de uitwisseling met het Museu da Maré in Rio de Janeiro (najaar 2012) maakte Dineke Stam namens Imagine IC een verslag over participatief verzamelen. Bekijk het verslag.

De kunstenaar als antropoloog
Op 12 mei 2011 organiseerde Imagine IC in samenwerking met Framer Framed een bijeenkomst over de complexe relatie tussen kunst en antropologie. Hoe denken kunstenaars zelf over deze relatie? En zien zij zichzelf als antropologen? Bekijk hier het verslag.

Super-Diversity in Dynamic Cities
Kosmopolis Utrecht, Den Haag en Rotterdam organiseerden, samen met Imagine IC op 11 oktober 2011 de internationale conferentie Super-Diversity in Dynamic Cities. Met zo’n 200 deelnemers werd gezamenlijk onderzocht welke uitdagingen de eigentijdse veranderende Europese metropolen stelt aan de kunst- en cultuurpraktijk. Bekijk het verslag en persbericht van de conferentie.  

Superdiversiteit, nu ook in Nederland!
Op 1 juni 2010 organiseerde Imagine IC in samenwerking met Kosmopolis Rotterdam een ‘Vooruitblik‘ over superdiversiteit. Het debat “Superdiversiteit, nu ook in Nederland!” onderzocht de culturele en maatschappelijke toepassingen van de theorie van Steven Vertovec (VK/Duitsland) beschreven in “Super-diversity and its implications”. Bekijk het verslag en referaat van Liesbeth Levy.